Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Witamy na stronie informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.

dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Regon: 010500887 NIP: 529-128-91-07
adresy e-mail: kancelaria_ops@opsblonie.pl
swiadczeniarodzinne@opsblonie.pl
skrytka e-PUAP: /opsblonie/SkrytkaESP
Telefony kontaktowe:
Kierownik: +48 22 721-11-07
Pomoc Społeczna: +48 22 721-11-31
Sekcja Świadczeń: +48 22 721-04-88

Obowiązek informacyjny z art 13 RODO

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sara Nyczaj. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: s.nyczaj@polguard.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, (05-870) Błonie. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.