Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie

Witamy na stronie informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.

dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
Regon: 010500887 NIP: 529-128-91-07
adresy e-mail: kancelaria_ops@opsblonie.pl
swiadczeniarodzinne@opsblonie.pl
skrytka e-PUAP: /opsblonie/SkrytkaESP
Telefony kontaktowe:
Kierownik: +48 22 721-11-07
Pomoc Społeczna: +48 22 721-11-31
Sekcja Świadczeń: +48 22 721-04-88

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sara Nyczaj. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: s.nyczaj@polguard.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.